Milé klientky a klienti,

ďakujem Vám za dôveru. Momentálne neprijímam nových klientov. V prípade potreby sa, prosím, obráťte na inú mediátorku alebo mediátora z Asociácie rodinných mediátorov Slovenska.

Váš spor môžete vyriešiť
v priebehu niekoľkých stretnutí

Súdne konanie trvá na Slovensku priemerne 22 mesiacov. Mediácia, teda mimosúdne riešenie sporov, šetrí váš čas, peniaze aj nervy. Jej výsledkom je dohoda prijateľná pre obe strany.

V čom vám pomôžeme

Mediátor ako nestranná osoba vytvorí priestor na to, aby ste si v pokoji vyjasnili postoje a dospeli k uspokojivej dohode. To všetko v neformálnom a dôvernom prostredí.

Rodinné spory

Občianske spory

Pracovné spory

Online mediácia

Chcete vedieť viac?

Prečítajte si blog

Ako prebieha mediácia

Ako to prebieha

Mediácia je oproti súdnemu konaniu menej formálna, avšak tiež má svoju postupnosť a kroky, ktoré treba dodržať. Čo môžete očakávať?

Prvý kontakt

Po tom, ako ma kontaktujete so žiadosťou o mediáciu, posúdim, či je váš spor vhodný na mediáciu.

Predmediačná fáza

Vypočujem vás, odpoviem na všetky otázky a na základe vyplnenej žiadosti o mediáciu (osobne alebo online) kontaktujem druhú stranu sporu.

Mediačné stretnutia

Mediácia prebieha formou osobných stretnutí alebo online, podľa možností a potrieb klientov, v trvaní približne dvoch až troch hodín.

Záverečná dohoda

Ak je mediácia úspešná, spíšeme mediačnú dohodu, ktorá je právne záväzná. Váš prípad sa pre mňa týmto nekončí. Zaujíma ma, či ste boli spokojní a či sa vám darí dohodu napĺňať podľa vašich predstáv.