This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

Váš spor môžete vyriešiť
v priebehu niekoľkých stretnutí

Súdne konanie trvá na Slovensku priemerne 22 mesiacov. Mediácia, teda mimosúdne riešenie sporov, šetrí váš čas, peniaze aj nervy. Jej výsledkom je dohoda prijateľná pre obe strany.

Váš spor môžete vyriešiť
v priebehu niekoľkých stretnutí

Súdne konanie trvá na Slovensku priemerne 22 mesiacov. Mediácia, teda mimosúdne riešenie sporov, šetrí váš čas, peniaze aj nervy. Jej výsledkom je dohoda prijateľná pre obe strany.

V čom vám pomôžeme

Mediátor ako nestranná osoba vytvorí priestor na to, aby ste si v pokoji vyjasnili postoje a dospeli k uspokojivej dohode. To všetko v neformálnom a dôvernom prostredí.

Rodinné spory

Občianske spory

Pracovné spory

Obchodné spory

Rýchla otázka?

15 minútová konzultácia zdarma. Náš cenník

SME TU PRE VÁS

0948 912 079

Ako prebieha mediácia

Ako to prebieha

Mediácia je oproti súdnemu konaniu menej formálna, avšak tiež má svoju postupnosť a kroky, ktoré treba dodržať. Čo môžete očakávať?

Prvý kontakt

Po tom, ako ma kontaktujete so žiadosťou o mediáciu, posúdim, či je váš spor vhodný na mediáciu.

Predmediačná fáza

Vypočujem vás, odpoviem na všetky otázky a na základe vyplnenej žiadosti o mediáciu (osobne alebo online) kontaktujem druhú stranu sporu.

Mediačné stretnutia

Mediácia prebieha formou osobných stretnutí alebo online, podľa možností a potrieb klientov, v trvaní približne dvoch až troch hodín.

Záverečná dohoda

Ak je mediácia úspešná, spíšeme mediačnú dohodu, ktorá je právne záväzná. Váš prípad sa pre mňa týmto nekončí. Zaujíma ma, či ste boli spokojní a či sa vám darí dohodu napĺňať podľa vašich predstáv.

Pre správne fungovanie stránky využívame
Vážim si svoj obsah a ďakujem, že nekopírujete.