Pri kompromisnom riešení sa zvyčajne obe strany musia niečoho vzdať. V mediácii sa snažíme nájsť riešenie, ktoré by obaja mohli vnímať ako svoju výhru.