Vedeli ste, že mediátor pomôže rozvádzajúcim sa párom nielen počas rozvodu, ale aj pred ním a po ňom? A že dokonca dokáže pomôcť zachrániť manželstvo? Nech ste v ktorejkoľvek fáze krízy vo vzťahu, čítajte ďalej. Dozviete sa informácie, vďaka ktorým lepšie zvládnete všetky rozhodnutia a situácie, ktoré vás v súvislosti s rozvodom čakajú.

Mediátor je pri rozvode samozrejmosťou

V niektorých krajinách ľudia počas rozvodu automaticky oslovia mediátora. Podľa výsledkov prieskumu spoločnosti, ktorá poskytuje rodičom plánovanovač Custody X Change,  až 93 % rozvádzajúcich sa ľudí v USA využilo niektorú z metód alternatívneho riešenia sporov. Z toho vyše polovica patrila mediácii ako najpopulárnejšej metóde

Popularitu mediácie podčiarkuje aj skutočnosť, že ju využívajú aj svetoznáme celebrity. Napríklad herecký pár Jennifer Garner a Ben Affleck. Samozrejme, nemusíte byť celebritou v Amerike, aby ste si mohli dovoliť mediátora. Mediátor je tu pre všetky dvojice aj na Slovensku. Poďme sa pozrieť na to, s čím vám pomôže v jednotlivých fázach rozchodu

Kedy je najvhodnejšia doba zavolať mediátorovi?

Platia súčasne pravidlá “čím skôr, tým lepšie” a zároveň aj “nikdy nie je neskoro”. Najviac budete z mediácie benefitovať už vtedy, keď prídu vo vzťahu prvé väčšie nezhody. Ideálny čas hovoriť o tom, čo nás vo vzťahu trápi a čo by sme mohli zmeniť, aby fungoval lepšie. Výsledkom mediácie môže byť pevnejší vzťah a spokojnosť oboch partnerov

Ako viete, že potrebujete asistenciu mediátora? 

Ak sa neviete zmysluplne porozprávať, lebo každý rozhovor je iba spleťou vzájomných útokov, urážok, výhrad a exkurzií do minulosti. Nikdy nič nevyriešite, iba sa pohádate a konflikt ešte viac narastie. A asistencia by sa vám hodila aj vtedy, ak sa nerozprávate vôbec. Samozrejme, odborníka môžete navštíviť aj za menej vyhrotených okolností. Napríklad, ak chcete mať istotu, že vaša rodičovská dohoda alebo dohoda o rozdelení majetku sú napísané správne.

Predrozvodová mediácia alebo keď namiesto rozvodu vylepšíme vzťah

Hlavnou úlohou predrozvodovej mediácie je dohodnúť sa, či budeme vo vzťahu pokračovať. Ak áno, čo budeme robiť inak, aby sme sa obaja cítili lepšie. Hovoríme o tom, čo by pre partnerov rozvod znamenal. Vďaka tomu si partneri vedia lepšie predstaviť, do čoho idú a teda aj spraviť lepšie rozhodnutie. Ak sa rozhodnete vo vzťahu nepokračovať, riešime detaily rozvodu. Napríklad, kto a kedy podá návrh na rozvod, keďže ho na súd podáva iba jeden z manželov. Partneri sa ďalej dohadujú napríklad o tom, kde budú bývať, prípadne, ako o rozvode povedia svojim deťom

Napriek tomu, že otázka rozvodu môže byť u manželov dlho vo vzduchu, keď skutočne jeden z nich žiadosť podá, pre druhého je to často šok. Nepríjemné prekvapenie a pocity zrady či vynechania z dôležitého rozhodovania o budúcom živote, môže zmierniť, ak toto rozhodnutie urobia manželia spoločne

Rôzne situácie, rôzne výzvy. A rôznorodá mediácia

Každý pár je v jedinečnej situácii, preto sa aj líšia témy, ktoré počas mediácie preberáme. Niektorí manželia žijú v spoločnej domácnosti do rozvodu, prípadne aj nejaký čas po rozvode, kým iní spolu nežijú už niekoľko rokov. Mnohí majú iných partnerov, či partnerky. Niektorí majú jeden spoločný účet, kým iní hospodária každý na svojom účte s prostriedkami zo svojho vlastného zárobku. Niektorí sa pred deťmi snažia žiť naoko normálny život, ďalší žijú síce spolu v jednej domácnosti, ale skôr vedľa seba než spolu. Ak ste sa ani v jednom modeli nespoznali a máte to ešte inak, možno vám pomôže uistenie, že vždy sa venujeme tomu, čo je aktuálne pre vás. Takisto vaša dohoda, ktorá bude výsledkom mediácie, bude jedinečná. Niečo, čo funguje kamarátke, nemusí vyhovovať vám.

Keď sa jeden z partnerov rozviesť nechce

Stretávam sa ešte so situáciou, keď sa partneri zhodnú na rozvode, ale jeden z nich s tým nie je vnútorne stotožnený. Uvedomuje si realitu blížiaceho sa rozvodu, no na druhej strane si rozvod nepraje. Môže klásť rôzne formy odporu, napríklad naťahovať čas neschopnosťou spraviť rozhodnutia. Druhý z dvojice, ten rozhodnutý pre rozvod, je už s uvažovaním niekde inde – môže mať už úplne jasno aj v detailoch a riešiť praktické stránky rozvodu. Vznikne medzi nimi priepasť. Kým jeden ešte dúfa v zvrat, druhý už rieši predaj spoločného bytu. V takýchto chvíľach môže odborník pomôcť priblížiť sa mentálne jeden druhému, sprostredkovať navzájom prežívanie toho druhého, rozobrať možnosti, ktoré máme. Nielen mediátor, ale napríklad aj psychológ.

Hlavná téma rozvodu: deti

V rámci rozvodovej mediácie riešime predovšetkým to, ako sa po rozvode postaráte o deti, prípadne výšku výživného. Všetko podstatné o rodičovskej dohode si môžete prečítať v mojom blogu na túto tému pod týmto linkom. Tipy k dohode o výživnom nájdete v tomto blogu.

Čo ak nemáte deti? Je pre vás mediácia vhodná? 

Záleží od toho, či riešite nejaký spor. Partneri sa často nevedia dohodnúť, kto podá návrh na rozvod, kto sa odsťahuje zo spoločného bytu, v akom časovom horizonte majú tieto zmeny prebehnúť. Rovnako môžu mať spory ohľadom rozdelenia majetku. Ak sa na rozvode a všetkých s ním súvisiacich veciach obaja zhodujete, asistenciu odborníka pravdepodobne nepotrebujete.

Delíme spoločný majetok

Rozdelenie majetku možno formálne spraviť až po rozvode, keďže bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká rozvodom. Máte na to lehotu tri roky. V realite je ale všetko prepojené. Chcete vedieť, ako si rozdelíte majetok a teda, s akou sumou peňazí môžete počítať, aby ste vedeli, kde budete bývať a pracovať. Predstava o bývaní a práci je dôležitá pri rozhodovaní o starostlivosti o deti. Preto je na mieste sa o všetkom rozprávať v poradí, ktoré je pre vás relevantné. Dohodu o rozdelení majetku si môžete predpripraviť a po rozvode ju formálne podpísať. Viac informácií o delení bezpodielového spoluvlastníctva manželov si môžete prečítať v tomto blogu.

Čo ak nie ste zosobášení?

Väčšina z týchto záležitostí sa vás bude týkať aj v prípade rozchodu, teda ak nie ste zosobášení a žijete ako druh a družka. Prípadne ak žijete s partnerom či partnerkou rovnakého pohlavia. Odpadá diskusia okolo podania návrhu na rozvod a delení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ale okolnosti rozchodu, starostlivosť o deti a delenie majetku riešia páry bez ohľadu na formu spolužitia.

Porozvodová mediácia rieši neaktuálne dohody aj zlepené rodiny

Už ste rozvedení, presťahovaní, zvykáte si na nové pomery. Môžu prísť ďalšie výzvy. Napríklad, jeden z rodičov nedodržiava rodičovskú dohodu alebo neplatí výživné. Alebo zistíte, že vám dohoda už nevyhovuje

Môže sa stať, že vám bude fungovať, povedzme 5 rokov, no potom príde životná zmena. Deti narastú, nastúpia na vyšší stupeň školy, začnú sa venovať profesionálne nejakému športu, prípadne sa presťahujete a pôvodná dohoda vám prestane vyhovovať, lebo sa už nebude zhodovať s aktuálnymi potrebami.

Exmanželia si nájdu nových partnerov a majú ďalšie deti. Zároveň si striedajú deti z predošlých manželstiev a život môže byť celkom komplikovaný. Takéto “pozliepané” rodiny voláme “patchworkové”. K tomu môžu na poschodí vášho domu žiť vaši starnúci rodičia na dôchodku, s čím prichádzajú aj výzvy spojené s medzigeneračným spolužitím. To všetko sú situácie, kedy sa neváhajte obrátiť na mediátora. A niekedy aj na psychológa.

Mediátor ako sprievodca na životnej ceste

Mediátora môžeme osloviť ešte predtým, než padne z ktorejkoľvek strany slovo rozvod. Pomôže nám rozhodnúť sa, či sa pokúsime vzťah zachrániť a čo by sme pre jeho záchranu mohli urobiť. Pomôže identifikovať problémy, ktoré máme a spoločne prísť na riešenia, ktoré by nám obom pomohli naplniť naše potreby. Ak sa rozhodneme, že v manželstve pokračovať nechceme, bude to naše spoločné rozhodnutie a predídeme tým šoku. Budeme vedieť, že sme pre záchranu vzťahu spravili všetko, čo bolo v našich silách. Spoločne s mediátorom sa dohodneme na všetkých okolnostiach rozvodu,ktoré sú pre nás aktuálne. Vďaka tomu budeme mať prehľad, na čom sme momentálne a čo nás čaká. Výsledkom mediácie bude tiež rodičovská dohoda a dohoda na rozdelení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Z mediácie budeme benefitovať aj vtedy, ak nie sme zosobášení a rozchádzame sa. Asistencia mediátora nám pomôže aj vtedy, ak jeden z partnerov nie je s rozvodom vnútorne stotožnený, prípadne aj vtedy, ak nemáme spoločné deti. V rámci porozvodovej mediácie riešime problémy “patchworkových” rodín, medzigeneračné spolužitie, nedodržiavanie alebo neaktuálnosť dohôd. Mediátor, ktorému dôverujete, vás môže sprevádzať v rôznych fázach vzťahov a životnej cesty.

Prečítajte si aj ↗

Základné informácie o mediácii na jednom mieste.