V akých prípadoch volíme online formu mediácie?

  • ak chceme preklenúť veľkú vzdialenosť medzi účastníkmi sporu navzájom alebo nimi a mediátorom a znížiť finančné aj časové náklady na cestovanie
  • ak uprednostňujete pohodlie domova alebo vlastnej kancelárie a je to pre vás menej stresujúce prostredie
  • ak chceme byť šetrní voči životnému prostrediu a eliminovať cestovanie
  • v prípade horšej epidemiologickej situácie, kedy osobné stretnutia nie sú vhodné
  • ak má niektorý z účastníkov zdravotný hendikep, prípadne horší zdravotný stav, ktorý mu nedovoľuje prísť osobne
  • v prípade, keď strany majú obavy z osobného stretnutia alebo im je nepríjemné byť v bezprostrednom kontakte s druhou stranou
  • ak účastníkom lepšie vyhovuje písomný prejav, môžeme zvoliť komunikáciu formou emailov
  • ak sa chceme čo najviac priblížiť pocitu z osobného stretnutia, volíme formu videokonferencií prostredníctvom online platformy Zoom

Neváhajte sa na mňa obrátiť

aj v prípade, ak neviete, či je váš problém vhodný na mediáciu