V akých prípadoch vyhľadať mediátora?

  • Mám spor so susedom, pretože: ruší nočný pokoj, tieni mi na pozemok, jeho psy stále štekajú, robí neporiadok, vytápa môj byt, parkuje mi pred domom, zaberá časť môjho pozemku…
  • Požičala som kamarátke/známej peniaze, nechce mi ich vrátiť a vyhýba sa mi
  • Máme spor v našom športovom tíme, záujmovom krúžku, v obci či na sídlisku ako komunita
  • Ako rodičia máme nezhody s učiteľkou/inými rodičmi v rámci školy, kam chodí naše dieťa
  • Máme spor z darovacej, nájomnej alebo inej zmluvy uzavretej podľa občianskeho zákonníka
  • Máme spory založené na kultúrnych alebo etnických odlišnostiach
  • Spôsobil som škodu a chcem to urovnať dohodou
  • Mám spor v štátnej správe – s úradom, školou, štátnym zdravotníckym zariadením
  • Veriteľ mi hrozí exekúciou a chcem sa s ním dohodnúť
  • Mám iný spor mimo rodiny a pracoviska

Neváhajte sa na mňa obrátiť

aj v prípade, ak neviete, či je váš problém vhodný na mediáciu