V akých prípadoch vyhľadať mediátora?

  • Zamestnávateľ mi nevyplatil odmeny, neposkytol mi dovolenku, nezabezpečil mi veci potrebné na prácu, nezabezpečil mi vhodné pracovné podmienky, neoprávnene mi dal výpoveď, nedostal som odstupné, preradili ma na inú pozíciu alebo mám iný problém so zamestnávateľom
  • Mám problémového zamestnanca, neplní si pracovné povinnosti, spôsobil pri práci škodu, má konfliktnú povahu, nedodržiava pracovný čas alebo inak porušuje pracovnú zmluvu
  • Máme veľmi zlé vzťahy na pracovisku
  • Máme kolegu, ktorý intriguje a ťažko sa s ním vychádza. Hrozí, že ostatní kvôli nemu odídu.
  • Kolegovia ma šikanujú (mobbing)
  • Nadriadený ma šikanuje (bossing)
  • Ako odbory máme spor s vedením podniku
  • Mám iný pracovný problém, s ktorým si neviem dať rady

Neváhajte sa na mňa obrátiť

aj v prípade, ak neviete, či je váš problém vhodný na mediáciu