V praxi mediátorky sa často stretávam s tým, že rodičia si potrebujú dohodnúť, akou sumou bude jeden z rodičov prispievať dieťaťu na výživné po rozvode rodičov. Niekedy chcú požiadať o zvýšenie výživného. Zároveň riešia, ako to spraviť, aby bola mediácia čo najšetrnejšia pre ich rozpočet. Ako požiadať o výživné a zároveň ušetriť?

Tajomstvo spočíva v dôkladnej príprave. Jednak, aby ste prichádzali so znalosťou základných informácií o výživnom a jednak, aby ste mali pripravené podklady potrebné pre určenie výšky výživného. Mám pre vás praktické tipy, ako vypočítať relevantnú sumu výživného, ako s druhým rodičom výživné komunikovať aj dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť o tom, ako sa určuje výška výživného.

Výživné aj pri striedavej starostlivosti

Na úvod zopár základných informácií o výživnom. Výška výživného závisí od typu starostlivosti o dieťa po rozvode, teda či máte dieťa vo výlučnej osobnej starostlivosti alebo v striedavej starostlivosti. Pre niekoho môže byť táto informácia prekvapivá, ale áno, aj pri striedavej starostlivosti sa môže určiť výživné. 

Výživné sa určuje na každé dieťa zvlášť, takže ak máte dve deti, každé môže dostávať inú sumu výživného. Podľa toho, ktoré koľko peňazí potrebuje. Vo všeobecnosti ako deti rastú, zvyšujú sa aj náklady na ich potreby a tomu sa prispôsobuje aj aktuálna výška výživného. Zohľadňujú sa individuálne potreby, napríklad, ak má dieťa nejakú zdravotnú kondíciu, s ktorou sú spojené výdavky. 

Výživné sa môže časom meniť. Ak má dieťa v čase rozvodu, povedzme, tri roky a jeho potreby sa časom zmenia, môžete požiadať súd o zvýšenie výživného, alebo si môžete sumu výživného upraviť vzájomnou dohodou či mimosúdne na mediácii. Preto nemusíte premýšľať, čo asi bude o niekoľko rokov, ale môžete uvažovať v kontexte terajšieho stavu. Neskôr si výživné v prípade potreby zmeníte.

Teraz tie praktické tipy o výživnom. Stretávam sa s tým, že rodič nemá predstavu, aké výživné potrebuje. Aj s tým, že ľudia prídu s presnou sumou výživného a s tým, že je to suma, ktorú dostáva ich kamarátka alebo ktorú poradil právnik. Toto zvyčajne partnera popudí a povie, že takú sumu nedá a začne sa kolotoč, kto z koho. Ako ísť na určenie výšky výživného lepšie?

Príprava podkladov na určenie výšky výživného

Dôležitá je dôkladná príprava podkladov na určenie, aké výživné dieťa potrebuje. Spíšte si položky, čo všetko dieťaťu platíte. Na každé dieťa zvlášť. Je jedno, či si spravíte tabuľku v exceli alebo si to napíšete na papier. Vyberte si, čo vám je najjednoduchšie. Hlavné položky sú bývanie, potraviny, ošatenie, drogéria, lieky, prípadne školské pomôcky. Náklady na bývanie vydeľte počtom osôb, ktoré budú bývať v domácnosti. Vypočítajte si, koľko ste približne minuli na tieto položky za posledných 12 mesiacov a spravte mesačný priemer. Pomôžte si internetbankingom alebo bankovou aplikáciou. 

Zapíšte aj iné opakujúce sa výdavky, napríklad na školné, družinu, obedy, cestovné, kredit na telefón, vreckové a podobne. Pripíšte aj prípadné výdavky na špecifické potreby. Napríklad, ak dieťa nosí okuliare, zubný strojček, či navštevuje logopéda, za ktorého platíte. Nezabudnite na mimoškolské aktivity a s nimi spojené výdavky. Ďalšou skupinou sú mimoriadne výdavky, napríklad na rôzne školské výlety, stužkovú, športové vybavenie, ako lyže a drahšie položky, ako počítač, či telefón. Netreba zabudnúť na darčeky na narodeniny, meniny alebo iné príležitosti, pri ktorých ich dieťa od vás dostáva. Všetko zapíšte a vyčíslite mesačné náklady na každé dieťa.

Nenechajte sa odradiť pripadnymi ťažkosťami

S akými ťažkosťami sa pri príprave podkladov na určenie výšky výživného môžete stretnúť? Prvá sa týka bývania. Niekedy partneri ešte bývajú v jednej domácnosti a nemajú vyriešené, kto a kam sa bude po rozvode sťahovať. A teda nevedia, aké budú mať náklady na bývanie. Ak je to možné, spravte si nejakú približnú predstavu. Zamyslite sa nad lokalitou, pozrite si inzeráty, informujte sa v banke ohľadom hypotéky, ak ju potrebujete. Skúste prísť k približnej sume. Ak je to potrebné, môžeme v mediácii najprv riešiť otázku bývania a potom výživné. Často sú to spojené nádoby – od toho koľko peňazí budete mať, sa odvíja, kde budete bývať. Pokúsime sa to rozlúsknuť. Opäť pomôže, ak už budete mať prehľad možností, ktoré máte aj s približnými sumami za kúpu nehnuteľnosti alebo prenájom.

Ďalšia náročná vec je vyčísliť náklady na potraviny či drogériu. Ideálne je, ak platíte kartou a viete si to vypočítať podľa názvu obchodníka. Ak platíte často v hotovosti, skúste si nejaký čas odkladať bločky alebo si výdavky zapisovať. Počítajte s tým, že to nemusí a ani nemôže byť na cent presné a že každý rok sa náklady na tie isté veci môžu pohybovať v iných sumách. Niektorý rok sa vám zimné čižmy podarí kúpiť vo výpredaji alebo z druhej ruky, iný rok ich kúpite za plnú cenu. Niektoré veci ako napríklad školskú tašku nekupujete každý rok. Niekedy sa niečo neočakávane pokazí alebo spotrebuje skôr. Niektoré veci v hotovosti zabudnete započítať. Niektorí si veľmi zakladajú na tom, aby to bolo presne a aby tam boli zohľadnené aj veci, ktoré sa môžu a nemusia stať v budúcnosti a trápia sa, keď to nie je možné. Snaha prísť čo najbližšie k realite je všetko, čo pre to môžete urobiť. 

Keď dostanete relevantnú sumu všetkých výdavkov vypočítanú na základe faktov, budete v lepšej pozícii, ako keď to bude suma, ktorú vám niekto poradil. Váš partner pravdepodobne nemá rád vaše kamarátky ani nikoho v spojitosti s vami a nezaujíma ho, aké výživné majú ony. Tiež nemá rád vášho právnika. Určite vie dať príklady na svojich kamarátov, ktorí majú malé výživné alebo si vedia nájsť právnika, ktorý im povie pre nich priaznivejšiu sumu výživného. 

Stretávam sa tiež s tým, že partneri jednotlivé položky a sumy namietajú. Prečo kupujete topánky, povedzme, za 50 €, keď sú aj za 20 € a potom na to pýtate výživné alebo načo sú dieťaťu dva páry topánok, keď by stačili jedny. Je dobré sa na to pripraviť a skôr než by ste zaujali bojové pozície, premyslieť si, ako by sa to dalo riešiť. Tiež by sa vám nemuselo páčiť, ak by partner kupoval niečo, čo by ste považovali za blbosť, stálo by to veľa peňazí a očakával by, že sa na tom budete finančne podieľať. 

Keď už máte spísané výdavky, napíšte aj svoje príjmy za 12 mesiacov spriemerované na mesiac. Najjednoduchšie to máte, ak máte pravidelný príjem zo zamestnania. Ak podnikáte alebo máte rôzne príjmy prípadne aj nepravidelné, pomôcť si môžete daňovým priznaním. To vám spraví reálnejšiu predstavu o tom, ako vám to bude finančne vychádzať. Okrem výdavkov na deti myslite aj na všetky ostatné výdavky, ktoré si tiež podobným spôsobom spíšte. 

Na základe týchto starostlivo pripravených podkladov budete mať predstavu, akú sumu by ste potrebovali, aby dieťa dostalo všetko potrebné a aby ste zároveň všetko finančne utiahli. Ideálne by bolo, ak by rodičia platili výdavky na polovicu, ale zohľadňuje sa aj rozdiel v príjmoch rodičov. Deti by sa mali podieľať na životnej úrovni rodičov a zároveň príjem rodičov je pri určovaní výšky výživného limitujúci.

Pri striedavej starostlivosti by výška výživného nemala byť len dorovnaním platového rozdielu. Pre názornosť uvádzam príklad, keď jeden zarobí 500 €, druhý 1000 €,  takže výživné by podľa tejto logiky malo byť 250 €. Mali by ste si dohodnúť aj to, kto, čo a v akej výške bude zabezpečovať a uviesť to v dohode, ktorú predkladáte súdu na schválenie.

Podvádzať pri výživnom sa neoplatí

Samozrejme v snahe vyhnúť sa výživnému alebo dostať sa na čo najnižšiu sumu výživného sa robia rôzne finty, napríklad požadovanie striedavej starostlivosti, vzdanie sa dobre plateného zamestnania alebo umelé navýšenie nákladov kúpou drahého auta. Všetky takéto triky sú sudcom, súdnym úradníkom aj mediátorom dobre známe. Najdôležitejší je najlepší záujem dieťaťa a určite tieto finty v záujme dieťaťa nie sú, preto pravdepodobne na súde ani neprejdú. Súd totiž zohľadňuje aj potenciál rodiča zarobiť. Výživné sa môže platiť aj z majetku, pokiaľ má rodič nízky príjem, ale veľký majetok. Takže rodič-špekulant bude mať na krku okrem platenia výživného aj problémy navyše.

Výživné sú peniaze vašich detí. Rodič je “len” prostredník, keďže deti nemajú vlastný účet. Po dovŕšení dospelosti sa výživné vypláca na ich vlastný účet.

Na záver malé povzbudenie. Peniaze sú veľmi citlivá záležitosť, preto rozhovory o nich bývajú komplikované. Ak ste ale tento článok dočítali až sem, pravdepodobne ste sa niečo nové naučili a viete sa teraz lepšie pripraviť na rozhovory o výživnom a dohodnúť sa na jeho výške, ktoré bude vyhovovať potrebám dieťaťa aj obom rodičom. A ešte pritom aj ušetríte.

Prečítajte si

Všetko podstatné o rodičovskej dohode.

Potrebujete poradiť? ↗

Objednajte sa na konzultáciu.

Máte všetko pripravené? ↗

Objednajte sa na mediáciu.